bron-vio

Jan 18:

Voor LTO-Noord ontwikkelt en begeleidt BRON-Verdieping in Ontwikkeling de training Persoonlijk Performance, waarin wordt ingegaan op de manier waarop de deelnemer zichzelf presenteert en hoe dit tot een succes te maken.

Voor het ROC begeleidt BRON-Verdieping in Ontwikkeling een teamvergadering van docenten Muziek en hun teamleider.

Dec 17:

Voor LTO-Noord ontwikkelt en begeleidt BRON-Verdieping in Ontwikkeling een team boeren-bestuurders met als onderwerp conflicthantering.

Voor de gemeente Vianen ontwikkelt en begeleidt BRON-Verdieping in Ontwikkeling de traiing Beinvloeden zonder macht.

Nov 17:

Voor het UMC verzorgt BRON-Verdieping in Ontwikkeling de eerste van twee teamdagen met als onderwerpen: deepdemocracy, afspraken maken, feedback geven, stijlen van communiceren.

Okt 17:

Voor Medilex-Onderwijs verzorgt BRON-Verdieping in Ontwikkeling een interactief onderdeel voor 120 congresgangers uit het onderwijsveld, die meer leren over omgaan met lastig pubermeidengedrag.

Voor Delaware werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling als co-trainer mee aan de softskills training voor adviseurs en consultants

BRON-Verdieping in Ontwikkeling faciliteert een vergadering voor een ROC in Amsterdam

Sep 17:

Voor een team muziekdocenten en hun leidinggevende maakt BRON-Verdieping in Ontwikkeling een teamdag waarin systemisch werk, communicatie, deep democracy aan de orde komen

Juli 17:

Voor Stichting Bretels werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan een training gesprekstechnieken

Juni 17:

BRON-Verdieping in Ontwikkeling verzorgt een training IMPRO technieken voor GfK.

BRON-Verdieping in Ontwikkeling verzorgt een terugkomdag rondom afspraken maken, voor loopbaanexpertisecentrum van een ROC.

BRON-Verdieping in Ontwikkeling rondt trainingen en begeleiding voor het VOvA af

BRON-Verdieping in Ontwikkeling verzorgt een training rondom presentatie technieken en persoonlijke performance voor de gemeente Vianen.

Mei 2017:

BRON-Verdieping in Ontwikkeling verzorgt een training Conflicthantering voor een team dagbesteding en hun leidinggevende. (Zorgsector- Wolfheze)

April 2017:

BRON-Verdieping in Ontwikkeling werkt als co-trainer mee aan een training voor leidinggevenden voor de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten.

BRON-Verdieping in Ontwikkeling ontwikkelt en begeleidt een teambuilidingsdag voor jongerenwerkers. Het thema is: “ elkaar op een andere manier leren kennen” Het gaat uit van speelse werkvormen om het ijs te breken, maar gaandeweg de dag wordt er meer diepgang in de training gebracht.

Voor een MBO college in de omgeving van Amsterdam geeft BRON-Verdieping in Ontwikkeling de laatste, afsluitende teamdag. Het doel is om het team gestroomlijnder te leren samenwerken. De teamleider en leden zijn enthousiast en hebben veel geleerd.

Maart 2017:

Voor Jaarbeurs ontwikkelt en verzorgt BRON-Verdieping in Ontwikkeling een Train-de-Trainer met verschillende creatieve werkvormen, waarin de deelnemers handvatten krijgen om hun strategische visie op een inspirerende manier te communiceren naar hun medewerkers.

Voor het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam gaat BRON-Verdieping in Ontwikkeling verder met de ingezette koers om de directie en bovenschoolse directie beter te laten samenwerken en focust deze keer op visie en afspraken maken.

Februari 2017:

Als co-trainer is BRON-Verdieping in Ontwikkeling betrokken bij trainingen rondom het voorkomen van huiselijk geweld.

Januari 2017:

Voor het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam ontwikkelt en begeleidt BRON-Verdieping in Ontwikkeling een training teambuilding waarin MBTI centraal staat

Voor een MBO college in de omgeving van Amsterdam begeleidt BRON-Verdieping in Ontwikkeling de teamleider in een 1 op 1 traject

December 2016:

Voor een ROC in Amsterdam begeleidt BRON-Verdieping in Ontwikkeling de medewerkers van een loopbaanexpertise centrum in het vinden van het juiste ontwikkeltraject voor het team. Tevens komen samenwerking en feedback geven aan bod.

Voor de teamleider is er begeleiding in een persoonlijk traject.

November 2016:

Voor een advocaten kantoor verzorgt BRON-Verdieping in Ontwikkeling een educatieve dag rondom systemisch werk in de beroepspraktijk. Het ging hierbij om echtscheidingsadvocaten.

Oktober 2016:

Voor een ROC in Amsterdam, team loopbaanbegeleiding verzorgt BRON-Verdieping in Ontwikkeling trainingen rondom visievorming en conflicthantering. Daarnaast voert ze gesprekken met de teamleider over begeleiding en werkdruk in een persoonlijk traject.

September 2016:

BRON-Verdieping in Ontwikkeling ontwikkelt en begeleidt een teamdag voor een MBO college in de omgeving van Amsterdam met als titel: “ collegiaal en professioneel presteren” Tevens begeleidt Else de teamleider in een persoonlijk traject

Augustus 2016:

Voor de Haagse Hogeschool geeft Else als co-trainer een training met impro-vormen.

Voor een ROC in Amsterdam start BRON-Verdieping in Ontwikkeling een traject, waarbij deze dag begint met een nulmeting en stijlen van communiceren.

Juni 2016:

Als co-trainer was BRON-Verdieping in Ontwikkeling betrokken bij een training voor leidinggevenden in de dokterspraktijk.

Mei 2016:

In het kader van educatie voor medewerkers van een stichting voor rouwverwerking, werkte BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan de totstandkoming en uitvoering van de training.

April 2016:

BRON-Verdieping in Ontwikkeling begeleidde iemand uit de politiek in regio Brabant door middel van een familie- en organisatie opstelling.

Maart 2016:

Voor een bedrijf in de Ambulante Hulpverlening ontwikkelt en verzorgt BRON-Verdieping in Ontwikkeling een dag waarbij de medewerkers elkaar op een andere manier leren kennen, en tevens visie krijgen op het werken in dit bedrijf.

Februari 2016:

BRON-Verdieping in Ontwikkeling is als co-trainer betrokken bij de training Sensitive Consulting Skills door T&C services voor Delaware.

Januari 2016:

Else is als mede-trainer betrokken bij een dag voor een grote overheidsorganisatie waarbij gebruik gemaakt wordt van theatrale werkvormen, met als doel om de onderlinge cohesie te verstevigen.

December 2015:

Lezing “Lekker Leren” bibliotheek Lek en IJssel

BRON-Verdieping in Ontwikkeling begeleidt in een persoonlijk traject een docent Frans, naar aanleiding van een eerder gegeven training voor docenten van tweede klassen. Dit is een coaching door middel van ervaringsgericht werken.

November 2015:

BRON-Verdieping in Ontwikkeling ontwikkelt en verzorgt voor het MT team van Jaarbeurs een impro-workshop. Doel is om “los te komen” maar daarnaast ook wat diepgang te ervaren door middel van het leren kennen van het (gespreks)model van Leary

Oktober 2015:

BRON-Verdieping in Ontwikkeling geeft een training rondom feedback geven en verzuimgesprekken voeren voor Pepperminds, in samenwerking met JDGMedia.

In samenwerking met Zenith werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling als co-trainer in een training rondom sales en gesprekstechnieken voor een grote farmaceut.

Theatrale afsluiting dag Albeda college in Rotterdam

September 2015:

BRON-Verdieping in Ontwikkeling begeleidt in een persoonlijk traject een docent Frans, naar aanleiding van een eerder gegeven training voor docenten van tweede klassen. Dit is een coaching door middel van ervaringsgericht werken.

Juni 2015:

Voor Seniorweb ontwikkelt en begeleidt BRON-Verdieping in Ontwikkeling een teamdag waarbij de nadruk ligt op verschillende manieren van samenwerken.

Medewerking aan congres “ Succesvol Studeren in het MBO” door Medilex Onderwijs.

Mei 2015:

Voor de gemeente Rotterdam ontwikkelt en begeleidt BRON-Verdieping in Ontwikkeling een dagdeel rondom inspiratie, waarin verschillende ervaringsgerichte werkvormen aan bod komen.

April 2015:

Co-trainen voor maatschappelijk werkers met als onderwerp Gesprekken voeren rondom huiselijk geweld en kindermishandeling

Maart 2015:

Medewerking aan congres “ kinderen in kwetsbare gezinnen” van Medilex Onderwijs

Februari 2015:

Medewerking aan congres “ gescheiden belangen” van Medilex

BRON-Verdieping in Ontwikkeling ontwikkelt en verzorgt meerdere trainingen rondom het thema motiveren tot het maken van huiswerk met als titel: Lekker Leren.

Januari 2015:

In samenwerking met 3dmens verzorgt BRON-Verdieping in Ontwikkeling een teamdag voor de medewerkers van Arcade.

BRON-Verdieping in Ontwikkeling verzorgt een terugkomdag voor een middelbare school in de omgeving Utrecht, naar aanleiding van eerder gegeven trainingen over het voeren van lastige gesprekken.

December 2014:

BRON-Verdieping in Ontwikkeling verzorgt en ontwikkelt een training voor mentoren van een middelbare school om hun leerlingen te motiveren tot het maken van huiswerk. De training is genaamd “ lekker leren”

Medewerking aan congres “ klaar voor de starter” van Medilex Onderwijs.

Training afspraken maken en confronteren voor medewerkers van Pepperminds, in samenwerking met JDGMedia.

Open inschrijving voor ouders en leerlingen: Lekker leren.

November 2014:

Voor verschillende teams docenten van Middelbare School in de omgeving Utrecht ontwikkelt en verzorgt BRON-Verdieping in Ontwikkeling meerdere trainingen rondom Lastige gesprekken voeren.

Voor de medewerkers van de gemeente Stadskanaal ontwikkelt en begeleidt Else een workshop improviseren.

Oktober 2014:

Medewerking aan Congres “ gezag in het geding” van Medilex Onderwijs.

Medewerking aan Congres “ Help, ik studeer” van Medilex Onderwijs.

September 2014:

In samenwerking met 3dmens ontwikkelt en begeleidt BRON-Verdieping in Ontwikkeling het begeleidingsprogramma voor het KEI project van de SSR

Juni 2014:

Training rondom afspraken maken/confronteren voor Pepperminds, in samenwerking met JDG Media

Voor IVT Zorg acteren/regisseren van een meerdaagse conferentie

Open inschrijving: Meer Succes in Je Werk, ontwikkelt en begeleidt door BRON-Verdieping in Ontwikkeling.

Mei 2014:

Voor het team van Wegener ontwikkelt en verzorgt BRON-Verdieping in Ontwikkeling de training “ Presenteren met Plezier” waarbij het management leert om besluiten op een goede manier over het voetlicht te brengen op de werkvloer

Voor IVT Zorg acteren/regisseren van een meerdaagse conferentie.

April 2014:

BRON-Verdieping in Ontwikkeling ontwikkelt en verzorgt een scholingsdag rondom communicatie stijlen en klantgerichtheid voor de gemeente Vlieland. In samenwerking met Mokka Communicatie

Maart 2014:

Opname film voor convenant verslaafde zwangeren.

Voor het team van Wegener ontwikkelt en verzorgt BRON-Verdieping in Ontwikkeling de training “ Presenteren met Plezier” waarbij het management leert om besluiten op een goede manier over het voetlicht te brengen op de werkvloer

Februari 2014:

Voor het team van Wegener ontwikkelt en verzorgt BRON-Verdieping in Ontwikkeling de training “ Presenteren met Plezier” waarbij het management leert om besluiten op een goede manier over het voetlicht te brengen op de werkvloer

Januari 2014:  Voor Jaarbeurs verzorg ik een workshop teambuilding met impro technieken. Met het MT werk ik aan onderwerpen als: afmaken waar je aan begint, verbinding maken met anderen, accepteren. Impro zorgt voor diepgang en fun!

Voor Wegener verzorg ik de eerste van een reeks Presentatietechnieken voor rayonmanagers. Ook hierin maak ik gebruik van aspecten uit het theater. Speerpunten zijn: hoe blijf ik authentiek?, hoe hou ik de aandacht van mijn toehoorders vast?, wat kan ik doen om mijn zenuwen te managen? Ik zorg ervoor dat de rayonmanagers enthousiast worden voor presenteren en geef ze tips en tools om mee te nemen naar hun praktijk.

December 2013: Else voerde succesvolle gesprekken met de Verdieping en is bezig om het scholingsaanbod op maat te maken en te ontwikkelen. Het gaat hier om scholing voor de zorg, het onderwijs, en maatschappelijke doelgroepen.

November 2013: Else is in nauw overleg met De Verdieping om een scholingsprogramma samen te stellen voor 2014.Training rondom afspraken maken en houden voor sales mensen van Pepperminds

Oktober 2013: Else begeleidt vier groepen van een internationale onderzoeks-en adviesdienst (Ecorys) in het maken van afspraken en het aangaan van lastige gesprekken. Zij doet dit in samenwerking met Geert Haentjens

September 2013: Else begeleidt twee groepen medewerkers van het ministerie van Financien in: doceren, opbouw en didaktiek, presenteren en omgaan met weerstand.

Juli 2013: Else ontwikkelt een nieuwe training voor docenten basisonderwijs.

Juni 2013: Else helpt jeugdreclasseerders om lastige gesprekken te voeren, en hun doelstellingen daarbij in het oog te houden

Mei 2013: Else begeleidt activiteitenbegeleiders van een zorginstelling om goed voor hun clienten maar ook voor zichzelf te zorgen.
Else geeft haar training "Let Your Light Shine" aan verkopers, zodat zij hun authenticiteit, kennis en kunde laten stralen.

April 2013: Else is in overleg met de politie Almere om de NIK dag succesvol te laten verlopen. Ze doet dit in samenwerking met Jimmy Jap-Ngie en de politie Almere.Tevens geeft Else een training improvisatie-acteren aan leerlingen en docenten van een school voor leerlingen met een verstandelijke en lichamelijke beperking.

Maart 2013: Else geeft een training presentatietechnieken aan medewerkers van een financiele instelling in Curacao

Februari 2013: Else gaf meerdere trainingen aan werknemers van Pepperminds. De training behelsde communicatietechnieken, zoals aanspreken, afspreken, feedback geven en confronteren. Ze deed dit in samenwerking met JDGMedia.
Else dacht mee over het programma voor de Ethische Kring.

Januari 2013: Else verzorgde een onderdeel van het PhD retreat voor de Universiteit van Utrecht. Ze inspireerde hierbij studenten om te gaan netwerken, en vertelde een en ander over communicatietechnieken.
Else verzorgde de training "Solliciteren, Dames en Heren". In dit geval betrof het een 1 op 1 situatie voor een HR manager, die onlangs werkloos was geworden, door faillissement van het bedrijf. Else begeleidde deze HR manager, om zich naar 20 jaar weer op de arbeidsmarkt te kunnen begeven.

December 2012: Else gaf training aan werknemers van Pepperminds. De training behelsde communicatietechnieken, zoals aanspreken, afspreken, feedback geven en confronteren. Ze deed dit in samenwerking met JDGMedia.
Else verzorgde de training Solliciteren, Dames en Heren! Voor het James Boswell instituut te Utrec

Share