bron-vio

Buro'sDe Buro's waar Else mee samenwerkte als acteur zijn te vinden op haar CV

Jan 18:

BRON-Verdieping in Ontwikkeling werkte als acteur mee aan het leren kennen en begeleiden van een discussiespel voor het PoZoB. Speelde in een voorstelling voor medewerkers van SZR om zelfsturing onder de aandacht te brengen. Leerde docenten van een Vrije School feedback geven. Leerde doktersassistenten leiddinggevende kwaliteiten aan. Hielp telefonisch medewekers in Amsterdam hun skills te verbeteren.

Dec 17:

BRON-Verdieping in Ontwikkeling werkte als acteur mee aan de trainingen Horen van Getuigen en Waarderen van getuigenverklaringen voor rechters en officieren van justitie. Leerde leidinggevenden van de Universiteit gesprekken voeren, leerde de werknemers hoe ze zonder macht toch invloed uit kunnen oefenen.  Leerde docenten moeilijke gesprekken voeren rondom aanpak van kindermishandeling.

Nov 17:

BRON-Verdieping in Ontwikkeling werkte als acteur mee aan een development Centre voor medewerkers van verschillende ambtelijke organisaties. Als Cotrainer- actuer voor het SOML, waarin beginnende docenten begeleid worden in het succesvol lesgeven, omgaan met huiselijk geweld voor maatschappelijk werkers, voor docenten met als onderwerp aanpak en preventie van kindermishandeling. Voor de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten met als onderwerp leidinggeven.Voor maatschappelijk werkers in Den Haag werkte BRON-Verdieping in Ontwikkeling als acteur mee aan lastige gesprekken voeren.

Okt 17:

BRON-Verdieping in Ontwikkeling werkte als acteur met beleidsmedewerkers van  BZ en Rijksvastgoed met als onderwerp leidinggeven, docenten van een VMBO in Alkmaar met als onderwerp lastige gesprekken voeren, medewerkers van een kinderopvang met als onderwerp preventie en aanpak van kindermishandeling.

Sep 17:

BRON-Verdieping in Ontwikkeling werkte als acteur met mensen van de Nederlandse Vereniging van Dokgersassistenen met als onderwerp leidinggeven. Universitair ( hoofd) docenten als het gaat om beinvloeden. Tata Steel met als onderwerp gesprekstechnieken. Preventiemedewerkers met als onderwerp lastige gesprekken voeren.

Jul 17:

BRON-Verdieping in Ontwikkeling werkte als acteur met rechters en officieren van justitie als het gaat om horen van getuigen. Medewerkers van de gemeente Roosendaal als het gaat om communicatie/ gesprekstechnieken.

Juni 17:

BRON-Verdieping in Ontwikkeling werkte als acteur met mensen van de Voedsel-en Waren Autoriteit, docenten basisonderwijs in de omgeving Zaandam, congresgangers met als onderwerp " studeren in het MBO- en hoe dit te begeleiden", rechters en officieren van justitie, doktersassistenten. De onderwerpen zijn: leidinggeven, lastige gesprekken voeren, preventie en aanpak van kindermishandeling.

Mei 2017:

Voor rechters en officieren van justitie werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom waarderen van getuigenverklaringen, getuigenverhoor en meer.

Voor docenten in het basisonderwijs werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom preventie en aanpak kindermishandeling

April 2017:

Voor de medewerkers en leidinggevenden van de Erasmus Universiteit werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom leidinggeven en feedback geven.

Voor de vereniging van doktersassistenten werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan een training leidinggeven.

Maart 2017:

Voor Pro-Persona werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan een congres met inzet van acteurs voor psychologen en psychiaters met cliënten die aan “exposure” gaan doen.

Februari 2017:

Voor Middelbare Scholen in Noord en Midden Limburg werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen beter leren doceren voor starters.

Januari 2017:

Voor een stichting voor rouwverwerking werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee in trainingen ter professionalisering van vrijwilligers en medewerkers.

December 2016:

Voor de medewerkers en leidinggevenden van de Erasmus Universiteit werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom leidinggeven en feedback geven.

Voor de Rijksoverheid werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom leidinggeven en coaching.

Voor fysiotherapeuten werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen leidinggeven.

November 2016:

Voor de Rijksoverheid werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom leidinggeven en coaching.

Voor docenten in het basisonderwijs werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom preventie en aanpak kindermishandeling

Oktober 2016:

Voor rechters en officieren van justitie werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom waarderen van getuigenverklaringen, getuigenverhoor en meer.

Voor docenten in het basisonderwijs werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom preventie en aanpak kindermishandeling

September 2016:

Voor het ministerie van binnenlandse zaken werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen leidinggeven.

Augustus 2016:

Voor maatschappelijk werkers werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom preventie en aanpak kindermishandeling

Juni 2016:

Voor docenten in het basisonderwijs werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom preventie en aanpak kindermishandeling

Voor rechters en officieren van justitie werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom waarderen van getuigenverklaringen, getuigenverhoor en meer.

Mei 2016:

Voor het CFT in Curacao werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen feedback geven, coachen, lastige gesprekken voeren en leidinggeven.

April 2016:

Voor het ministerie van OCW werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen feedback geven, coachen en leidinggeven.

Maart 2016:

Voor het waterschap Rijn en IJssel werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom communicatiestijlen.

Februari 2016:

Voor de medewerkers en leidinggevenden van de Erasmus Universiteit werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom leidinggeven en feedback geven.

Voor de Tomin groep werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Januari 2016:

Voor de medewerkers en leidinggevenden van de Erasmus Universiteit werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom leidinggeven en feedback geven.

Voor maatschappelijk werkers werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom preventie en aanpak kindermishandeling

December 2015:

Voor rechters en officieren van justitie werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom waarderen van getuigenverklaringen, getuigenverhoor en meer.

Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen leidinggeven.

November 2015:

Voor de HAGA academie werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom preventie en aanpak kindermishandeling

Oktober 2015:

Voor politieagenten in opleiding werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen omgaan met agressie

Voor Middelbare Scholen in Noord en Midden Limburg werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen beter leren doceren voor starters.

September 2015:

Voor het ministerie van Justitie werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen leidinggeven.

Augustus 2015:

Voor rechters en officieren van justitie werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom waarderen van getuigenverklaringen, getuigenverhoor en meer.

Juni 2015:

Voor rechters en officieren van justitie werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom waarderen van getuigenverklaringen, getuigenverhoor en meer.

Voor docenten in het basisonderwijs werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom preventie en aanpak kindermishandeling

Mei 2015:

Voor een open inschrijving bij Leefstijl werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen leidinggeven.

April 2015:

Voor de medewerkers en leidinggevenden van de Erasmus Universiteit werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom leidinggeven en feedback geven.

Voor een open inschrijving bij Leefstijl werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen leidinggeven.

Maart 2015:

Voor docenten in het basisonderwijs werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom preventie en aanpak kindermishandeling

Februari 2015:

Voor Spectrum werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom preventie en aanpak kindermishandeling

Januari 2015:

Voor het ministerie van VWS werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen leidinggeven.

Voor docenten in het basisonderwijs werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom preventie en aanpak kindermishandeling

December 2014:

Voor Middelbare Scholen in Noord en Midden Limburg werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen beter leren doceren voor starters.

Voor BCC werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan sales trainingen

November 2014:

Voor BCC werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan sales trainingen

Oktober 2014:

Voor Bureau Jeugdzorg werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom echtscheiding

September 2014:

Voor Toyota werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan sales trainingen, en management trainingen.

Augustus 2014:

Voor de Inspectie voor het Onderwijs werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen overtuigen/beinvloeden

Juni 2014:

Voor maatschappelijk werkers werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom preventie en aanpak kindermishandeling

Mei 2014:

Voor DNB geeft BRON-Verdieping in Ontwikkeling een improvisatie-workshop

April 2014:

Voor maatschappelijk werkers werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom preventie en aanpak kindermishandeling

Maart 2014:

Voor SCM werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen overtuigen/beinvloeden

Februari 2014:

Voor rechters en officieren van justitie werkt BRON-Verdieping in Ontwikkeling mee aan trainingen rondom waarderen van getuigenverklaringen, getuigenverhoor en meer.

December 2013:Else voert mobiliteitsgesprekken voor leidinggevenden van het ministerie van Economische zaken. Ook zet ze gedrag neer van docent van een hogeschool in het voeren van ontslag gesprekken.

November 2013:Else denkt als acteur mee in de voorbereiding en invulling van de training omgaan met ouders, voor een basisschool in Katwijk. Verder voert ze als acteur gesprekken rondom echtscheiding, en aanpak en preventie van kindermishandeling.

Oktober 2013:Voor " weer samen naar school" speelt Else rollen met onzeker of over assertief gedrag. Ze leert deelnemers schakelen in gesprekken in trainingen voor dienstverleners. Ze werkt aan gesprektechnieken rondom huiselijk geweld. Ze werkt in trainingen rondom afspraken maken en houden.

September 2013:Else zet gedrag neer van ouders waarover zorgen bestaan in de kinderopvang. Ze laat gedrag van ouders zien als bezoeker van een consultatie buro in de training rondom gastvrijheid Ze helpt bij het voeren van lastige gesprekken als het gaat om het invoeren van de meldcode. Ze is verwarde getuige in de training " getuigenverhoor voor strafadvocaten/officieren/ rechters.

Juli 2013:In juli zet Else simulaties neer in samenwerking met BJZ, in gesprekken rondom (v)echtscheidingen. Tevens neemt ze deel aan trainingen voor aandachtsfunctionarissen.

Juni 2013:Else zet rollen neer rondom gespreksvoering inzake huiselijk geweld voor maatschappelijke dienstverlening. Ze zet gedrag neer voor pedagogisch medewerkers en helpt in de training rondom basismanagement voor de belastingdienst.

Mei 2013:Else werkt als trainingsacteur voor Achmea Gezond Ondernemen, een groot evenement van Achmea in samenwerking met LTC. In samenwerking met JSO acteert ze in de training De ouder als klant. Ze werkt voor het ministerie van sociale zaken.

April 2013:Else zet simulaties neer voor pedagogisch medewerkers, die lastige gesprekken met ouders rondom preventie en aanpak van kindermishandeling moeten voeren. Ook doet ze dit voor maatschappelijk werkers. Ze werkt ook deze maand samen met BJZ. Ze verleent haar medewerking aan het Medilex congres " kind en echtscheiding" Ze werkt als mysterie guest op de NIK dag voor de politie, een groot congres in Ede.

Maart 2013:
Op stapel staat een training in Curacao, waar Else onder andere als trainingsacteur aan verbonden is, in samenwerking met HOO.
Else zal voor de Ethische Kring in het dagprogramma een case neerzetten van een client met een klacht. In dit congres zal gekeken worden naar ethische waarden en normen rondom klachtafhandeling
Verder zal Else samenwerken met Bureau Jeugdzorg.

Februari 2013:
Else ontwikkelde samen met Flexflow een verdiepingstraining rondom omgaan met huiselijk geweld voor medewerkers van Kwintes. Else was als trainingsacteur in deze training aanwezig. Ze zette onder andere een dame neer die hulpverlenersmoe is.
Else zette rollen neer als moeder, pedagogisch medewerker in de training rondom preventie en aanpak van kindermishandeling van JSO.
Else werkte samen als trainingsacteur met Patan, in een training voor vertrouwenspersonen.
Else werkte samen met Ardis in een training rondom het voeren van mobileitsgesprekken

Januari 2013:
Else werkte als medeontwikkelaar en trainingsacteur samen met Geert Haentjens in de training 'Motiverende Gesprekstechnieken' voor Ecorys.
Else werkte in de pilottraining de Waarde van Getuigenverhoor van de SSR.
Else werkte in de masterclass voor rechters, strafadvocaten en officieren van justitie als slachtoffer van een zedendelict. De training wordt georganiseerd door SSR

December 2012:
Else werkte als trainingsacteur mee aan het Medilex congres over omgaan met scheidende ouders
Else werkte als medeontwikkelaar en trainingsacteur mee in de training voor DSM. De naam van de training was " de manager als coach" en het doel was het versterken van de coachingskwaliteiten van de managers. Else werkte samen met Zilver.

Share