Web
Analytics

Tips Volkskrant voor diversiteit

In een artikel in de Volkskrant (29-6-19) wordt gekeken naar het nut van diversiteit op de werkvloer. De rector van de TU Eindhoven geeft aan dat een divers personeelbestand leidt tot betere stragieën, creatievere ideeën en snellere innovatie.

Maar onderzoekers van andere universiteiten vinden dit niet terug in hun onderzoeken naar diversiteit op teamprestaties. Een evenwichtige man-vrouw verdeling lijkt hierop nauwelijks effect te hebben. Volgens de onderzoekers komt dit doordat mensen het makkelijkst kunnen samenwerken met mensen waar ze op lijken.

De Volkskrant formuleert 4 tips hoe een gemengde samenwerking WEL tot succes kan leiden:

Tip 1- Deel je werkelijkheid

Mensen die van elkaar verschillen nemen de realiteit op een andere manier waar- zeker als er sprake is van culturele verschillen. Dat kan leiden tot misverstanden, zegt diversiteitsonderzoeker Meir Shemla. Neem de uitspraak: ‘als team moeten we ons best doen.’ In een team met mensen uit diverse landen moet je helder krijgen wat je met zo’n uitspraak bedoelt. Bijvoorbeeld: ‘We hebben 50% meer productiviteit nodig.'

Tip 2- Creëer een teamgeest

Zorg dat het team zich ook echt een team voelt met een gedeelde identiteit en gedeeld doel. Voorkom dat de groep uiteenvalt in subgroepjes. Dat bereik je niet met een middagje teambuilding, volgens onderzoeker Wiebren Jansen. Zulke korte interventies werken niet, er zullen meerdere sessies nodig zijn die aansluiten bij een breed personeelsbeleid.

Tip 3- Omhels onenigheid

'Mensen moeten het gevoel hebben dat ze hun ideeen vrij tot uitdrukking kunnen brengen', zegt Roni Reiter-Palmon (universiteit van Nebraska) Dat is makkelijker als ze omringd zijn door mensen die op hen lijken. In een divers team kost het meer tijd om vertrouwen te kweken. Volgens Shemla spelen managers hierin een sleutelrol: zij moeten werknemers aanmoedigen het niet met elkaar eens te zijn, zonder elkaar te veroordelen.

Tip 4- Houd het functioneel

‘Sommige bedrijven hebben vooral een divers personeelsbestand om te kunnen zeggen dat het divers is, maar diversiteit als doel op zich, werkt niet’, zegt Reiter Palmon. Diversiteit heeft vooral effect op prestaties als het functioneel is. Als een bedrijf apps ontwikkeld voor ouderen, helpt het niet als de ontwikkelaars twintigers en dertigers zijn. Dan heeft het zin om meer ouderen aan te nemen.

Volkskrant- Enid Vlooswijk, 29-6-19.

0
0
0
s2sdefault

Vraag achter de vraag

Wat doen familie-opstellingen voor je ?

Cliënt J.L komt met een vraag. De directe aanleiding is onmin in haar familie: wie wordt er wel en wie wordt er niet uigenodigd op een feest.

Zoals heel vaak is het goed om te luisteren naar de vraag achter de vraag. Bij deze cliente bleek dat haar moeder voor haar een belangrijkde drijfveer was. Dat betekent voor de begeleider goed luisteren, want door alle woorden over het feest, en welke zus er niet mocht komen, en wie juist weer wel, is het niet altijd eenvoudig om te horen wat het dragende fundament onder dit alles is. Het helpt dan om ook goed te kijken naar de cliente tijdens het verhaal: waar ligt meer nadruk? Waar verandert er iets in de spiertonus in haar gezicht? Waar praat ze sneller? Waar kijkt ze weg? Na zo gekeken en geluisterd te hebben naar de cliente werd duidelijk dat de opstelling in eerste instantie over haar moeder moest gaan.

Het komt regelmatig voor dat er verstrikkingen zijn in families. In dit specifieke geval leek het erop dat de docher heel veel voor de moeder wilde dragen. Ook hier kun je horen welke woorden iemand kiest. Zij sprak over haar moeder als over een Engel ( iedereen zegt dat) en iemand die anderen niet tot last wil zijn. Ik liet de cliënt haar moeder opstellen en ze stond er zelf tegenover. Hier gebeurde meteen al van alles, cliënte raakt ontroerd. Ik vroeg haar respectvol te buigen en ook dit geeft meteen heel veel stof tot napraten. Wat gebeurt er met je als je dat doet? Wat gebeurt er als het vice versa ook gebeurt?

En dan is er nog het kijken naar je eigen lot en het lot van de ander. Ook hierin is veel te ontdekken: probeer je de ander te helpen, en zo ja hoe doe je dat dan? En wat betekent dit weer voor jou? Is helpen altijd goed? Is helpen altijd slecht? Waar help je zelf en waar word je geholpen?

Voor deze cliente zijn er heel veel kwartjes gevallen. Na afloop zei ze:” ik wist niet dat dit zo’n indringende methode was. Ik voelde me tijdens de sessie heel verdrietig, maar nu ga ik met een opgelucht en vervuld gevoel naar huis”

0
0
0
s2sdefault