Web
Analytics

Manieren om invloed uit te oefenen, zonder dat je daar de formele macht voor hebt.

Voor een gemeente in het midden van het land, die gefuseerd is, verzorg ik trainingen voor de medewerkers. Ze hebben een andere plek in de nieuwe organisatie gekregen. Daar ging een heel proces aan vooraf en niet iedereen ie blij met de nieuwe functie. Maar omdat het nu eenmaal van hogerhand is bepaald, gaan we in deze training in op wat je nog kunt doen aan beïnvloeding, zelfs als je daar niet de formele macht toe hebt.

Hieronder een stappenplan in tien punten:

  1. Kijk naar de mate waarin je voor jezelf opkomt. Je assertiviteit. Wees je bewust hoe je dit af kunt stemmen in jouw persoonlijke situatie. Een voor jou onprettige situatie vermijden kan een optie zijn, maar wees je bewust van de prijs. En dit geldt ook andersom. Natuurlijk kun je heel assertief gaan doordrukken, maar ook dit zal iets gaan kosten. Schat dit voor jezelf in , in je eigen persoonlijke situatie.
  2. Kijk naar de mate waarin je opkomt voor het belang van de ander. Je coöperativiteit. Ook hierin is weging van belang: in sommige situaties loont het de moeite om het belang van de ander zwaarder te laten wegen. Maar in andere gevallen juist niet. In de training keken we naar de verschillende situaties.
  3. Bedenk wat de voor- en nadelen zijn van het sluiten van een compromis. Bij een compromis doe je beiden water bij de wijn. Dat betekent dat je beiden niet helemaal krijgt wat je zou willen. Als een redelijke oplossing goed genoeg is, kun je hiervoor kiezen. Maar maak een bewuste keuze, anders krijg je later spijt dat je niet alles eruit hebt gehaald.
  4. Bedenk of er tijd en draagvlak genoeg is om eruit te komen via samenwerking. Deze methode kost veel tijd, en die moet er zijn. In de loop van het proces zul je wellicht meerdere gesprekken moeten voeren. Als de beslissing snel genomen moet worden, kan deze optie te tijdrovend zijn. Als de tijd er wel is, kan deze oplossing veel bieden, omdat het een win-win situatie is, als je het goed doet.
  5. Voordat je alle argumenten over en weer gaat gooien, kijk verder dan je eigen standpunt. Kijk verder dan het standpunt van de ander. Kijk naar het dieperliggende belang. Van de ander, als ook van jezelf. Het komt zeer regelmatig voor dat daar een overlap zit. Vanuit die overlap kun je naar een win-win situatie komen.
  6. Bedenk wat de hiërarchische verschillen zijn. Sommige mensen gaan ,ongeacht hun status, boven de ander staan. Dit roept gemakkelijk strijd op.. Als je de belangen van de ander wilt leren kennen, is het noodzakelijk om goed te luisteren naar het verhaal van de ander, doorvragen te stellen en een samenvatting te maken.
  7. Doe geen aannames. Deze tip is niet mogelijk, want we doen de aannames vrijwel allemaal. Maar wat je wel kunt doen, is navragen bij de ander of je aanname klopt. Dit zorgt voor een helder en schoon contact.
  8. Stel zoveel mogelijk open vragen als je achter de belangen van de ander probeert te komen. Deze vragen beginnen, naast de H van Hoe, allemaal met een W ( wie, wat, waar, wanneer, waartoe. Kijk uit met waarom, deze lijkt snel op ter verantwoording roepen)
  9. Als je je eigen verhaal vertelt, maak er dan een heldenverhaal van. Met andere woorden; laat je leidinggevende weten dat hij of zij jou moet hebben, omdat jij moeilijkheden hebt overwonnen, en wat dit zegt over jou.
  10. Voor het beschrijven van je eigen heldenverhaal kun je het volgende stappenplan gebruiken. Situatieàin mijn vorige functie was ik verantwoordelijk voor iedereen in de buitendienst. Er was een collega die het steevast met mij oneens was, en ook anderen betrok om de afspraken in de wind te slaan. Taakàmijn taak was om te zorgen dat alles op de gemeentewerf soepel verliep. Actieàik vond het lastig om met deze collega om te gaan, maar ik ben naar hem toe gegaan om een gesprek met hem te voeren. In eerste instantie ging dit erg stroef, maar ik ben blijven doorvragen, ook al vond ik dat moeilijk. Uiteindelijk bleek dat deze collega het niet meer naar zijn zin had op zijn werk, en zijn we gaan kijken hoe we dit ten positieve konden veranderen. Resultaatàik werk nu heel goed samen met deze persoon, en hij is een ambassadeur geworden voor de beslissingen die ik neem.

Wat doe jij om meer invloed uit te oefenen, ook al heb je er de formele macht niet voor?

0
0
0
s2sdefault