Web
Analytics

Tip 5 tot en met 8 in het stellen van grenzen

Tip 5

Als je alle vorige stappen hebt gezet, kun je feedback geven. Dat valt nog niet altijd mee. Hier is een vrij simpel stappenplan, dat je kunt volgen. Het stappenplan wordt wel “ de Vier G’s” genoemd.

G: gedrag. Beschrijf het gedrag FEITELIJK. Dus niet: “je bent altijd te laat” , maar “ je bent deze week drie keer na de aanvangstijd onze bespreking binnen gekomen”

G: Gevoel. Vertel wat je erbij voelt. Het is fijn dat je dit loskoppelt van het feitelijke gedrag, omdat degene aan wie je feedback geeft dit als minder aanvallend zal ervaren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt: “ ik voel me dan niet serieus genomen”

G: Gevolg. Vertel wat het gevolg is van je gevoel. Als je je niet serieus genomen voelt, kan het gevolg bijvoorbeeld zijn dat het onderwerp van de bespreking door jou alleen wordt beslist, omdat je het niet wilt delen met degene die je feedback geeft.

G: Gewenst gedrag. Vertel wat je graag zou willen. Bijv. “ ik zou het fijn vinden als we op tijd konden beginnen.

De ander heeft wellicht ook een verhaal wat de redenen zijn achter zijn gedrag. Dus geef hem of haar ook de ruimte om zijn verhaal te doen. In principe is de afspraak al wederzijds gemaakt in de eerste cirkel van aanspreken. Maar er kan natuurlijk altijd een zwaarwegende reden zijn, waarom iemand tijdelijk niet aan de afspraak kan voldoen.

Tip 6.

Je kunt de tweede en derde G ook omdraaien. Als je wat rationeler bent ingesteld, of als het onderwerp zich daar beter toe leent, kan het handig zijn om eerst het Gevolg te benoemen, en dan het gevoel dat het jou geeft. In dat geval kan de feedback er als volgt uitzien:

Gedrag nog steeds beginnen met het feitelijke gedrag te beschrijven.

Gevolg Bijvoorbeeld “ als je te laat binnenkomt, hebben we niet genoeg tijd om alle punten te bespreken/ we lopen uit"

Gevoel. In dit geval beschrijf je het gevoel dat je krijgt als niet alle punten worden besproken, of als de bespreking uitloopt.

Gewenst gedrag.

Tip 7

Als je afspraken hebt gemaakt, en je hebt( meerdere malen) feedback gegeven als die afspraken worden geschonden, dan heb je nog een mogelijkheid. Dat is de laatste cirkel van aanspreken: Confronteren.

Bij confronteren gebruik je hetzelfde stappenplan als bij feedback, en je voegt daar een aantal dingen aan toe.

  1. Je vertelt dat je hier al 1/2/3* keer feedback over hebt gegeven. Dit doe je bij het beschrijven van de eerste G. *Vul het getal in dat van toepassing is.
  2. Je vertelt de consequentie van dit gedrag, als het nog een keer voorkomt. Dat kan in dit voorbeeld zijn;” ik stop met onze besprekingen.” In ernstige gevallen kan het ook leiden tot ontslag.

Mocht dit nog niet werken, dan volgt hierna een slecht nieuws gesprek. ( Daarover een andere keer in dit blog)

Tip 8

Let op je houding en je mimiek bij het geven van feedback. Het komt vaak voor dat de inhoud van de boodschap teniet wordt gedaan, doordat de feedback met een grote glimlach wordt gebracht, of met terneergeslagen ogen oid. Je straalt dan uit dat het allemaal wel meevalt. Dat wil je voorkomen. Je brengt deze ( cyclus aan) boodschap(pen), omdat je wilt dat er iets verbeterd. Als je dat zelf serieus neemt, zal de ander dat ook doen.

0
0
0
s2sdefault