Web
Analytics

Gebruik van Deep Democracy.

 

Afgelopen week werkte ik voor een team docenten van een MBO opleiding. Het waren docenten in de creatieve hoek. Het was een heel gezellig team, warm en betrokken, ook wat chaotisch en met zichzelf in tegenspraak. Dat bleek bijvoorbeeld uit het feit dat ze meerdere keren zeiden dat ze geen zin hadden in geklaag over de directie. Daar kwamen ze toch niet verder mee??!! Waarna er onmiddellijk uitgebreid geklaag over de directie ontstond. Tevens zeiden ze luidkeels dat ze zo’n prettig team waren en dat ze zo betrokken waren. Maar op 2 mensen na was iedereen (flink) te laat en de eindtijd van de training was in een eerder stadium al naar voren geschoven. Ditzelfde gold voor de leidinggevende, er was heel veel positiefs te horen en de mensen waren onverbloemd blij met deze leidinggevende. Na het doen van wat systemisch werk, kwam er ook een ander beeld naar voren: de mensen hadden behoefte aan steviger leiderschap van de leidinggevende. Ik hoorde hierin heel wat van de LALALA en de lilili, zoals ik dat geleerd heb bij de training rond Deep Democracy, waarbij LALALA staat voor het heersende verhaal, en lilili voor datgene wat er wel is, maar niet zo duidelijk benoemd wordt.

Via systemisch werk, waren er 5 hobbels naar voren gekomen waar het team mee aan de slag zou kunnen. Het waren:

  • klachten naar de directie
  • steviger leiderschap van de direct leidinggevende
  • onderlinge communicatie
  • communicatie over studenten
  • zelfontplooiing

Ik voelde al aan mijn water dat het heel wat voeten in de aarde zou hebben om met het team via prioritering te laten bepalen met welk onderwerp we in deze training aan de slag zouden gaan. Via de methode van deep democracy heb ik dat met dit team gedaan. Eerst heb ik hen kort wat verteld over de theorie. Daarna heb ik hen voorstellen laten doen met welk voorstel ze het liefst aan de slag wilden. Het eerste en tweede punt kwamen met verschil van 1 stem op de eerste en de tweede plaats. Volgens Deep Democracy is het dan niet handig om het eerste punt te nemen, er is wel een nipte meerderheid voor, maar die is te klein. Deep Democracy geeft aan dat je de wijsheid van de minderheid toe kunt voegen aan het meerderheidsbesluit. Maar als het meerderheidsbesluit door bijna de helft niet gedragen wordt, kun je daar niet mee verder gaan. Ik ben actief op zoek gegaan naar het alternatief. En in eerste instantie leverde dat veel gerommel op. Mensen herhaalden nogmaals waarom ze hadden gekozen voor punt 1 of 2. Tot er iemand zei: ik vind punt 3 eigenlijk ook wel heel waardevol. Hij was de enige die dit opeens te berde bracht. Voor mij interessant omdat ik geleerd heb dat elke stem de afspiegeling is van iets wat breder leeft in de groep. Ik vroeg er dus op door. Het grappige is dat er uiteindelijk UNANIEM gekozen is voor punt 3, waarna we de rest van de training besteed hebben aan de onderlinge communicatie.

0
0
0
s2sdefault