Vrouwelijk leiderschap

Herken je de volgende vragen?

Kan ik oordeelvrij vragen stellen, spreken en luisteren bij geschillenbeslechting?

Ben ik in staat om complexe vraagstukken helder te maken en hiervoor een breed sociaal draagvlak te creëren?

Hoe ga ik om met de consequenties van mijn handelen als leidinggevende?

Kan ik diplomatiek en sociaal zijn met een vurig karakter?

Naast de punten die ik in de vorige blogs al heb beschreven komen de antwoorden op bovenstaande vragen (en nog vele andere) ook aan de orde in de training Vrouwelijk Leiderschap. 

  • Activeren en uitdagen door de juiste vragen te stellen. 

 We hebben niet voor niets TWEE oren en maar EEN mond. Dat betekent dat we meer zouden moeten luisteren dan praten. Dit is bij de meeste mensen andersom.  Met de trainers en de andere deelnemers creëer je een set vragen waar je mee uit de voeten kunt in verschillende situaties.          Vragen  stemmen tot nadenken, prikkelen, genereren ideeën en roepen weer nieuwe vragen op. Daardoor verken je nieuwe perspectieven en dat komt je leiderschap ten goede.

  • Omgaan met lastig gedrag.

In de training ervaar je verschillende reacties op lastig gedrag. We ontleden het lastige gedrag: is iemand gefrustreerd, of wordt het gedrag als instrument ingezet om je naar een bepaalde uitkomst te dwingen? Je leert dit herkennen en krijgt handvatten om hiermee om te gaan.

  • Balanceren tussen afstand en nabijheid.                                                           

Harvard Business Review heeft in een onderzoek vier verschillende paradoxen onderscheiden waar vrouwelijke leiders mee te maken krijgen: 

1 Veeleisend en zorgzaam, 

2 Gezaghebbend maar participatief, 

3 Opkomen voor jezelf en de ander, 

4 Afstand houden en toch benaderbaar zijn.                                                      

Het blijkt voor vrouwelijke leiders een ingewikkelde klus om uit deze paradoxen te komen. In de training leer je, door overleg met je collega’s en de trainers, hiermee om te gaan.

  • Mentale vitaliteit.

Veel professionals hebben te maken met overprikkeling. Het aantal burn-outs is groot. Berekeningen hebben aangetoond dat rond de 15% van de mensen op de arbeidsmarkt kampen met burn-out klachten. Een deel van de problematiek kan zijn dat er teveel (over) spanning is en dat er niet meer goed kan worden ontspannen. Het staat buiten kijf dat leiders onder druk staan. Dat is op zichzelf geen probleem, maar als er te weinig wordt opgeladen, is de kans op burn-out klachten groter.  In de training ontdek je waar jij het van moet hebben als je wilt opladen.

0
0
0
s2sdefault