Web
Analytics

Vrouwelijk leiderschap

Herken je de volgende vragen?

Kan ik oordeelvrij vragen stellen, spreken en luisteren bij geschillenbeslechting?

Ben ik in staat om complexe vraagstukken helder te maken en hiervoor een breed sociaal draagvlak te creëren?

Hoe ga ik om met de consequenties van mijn handelen als leidinggevende?

Kan ik diplomatiek en sociaal zijn met een vurig karakter?

Naast de punten die ik in de vorige blogs al heb beschreven komen de antwoorden op bovenstaande vragen (en nog vele andere) ook aan de orde in de training Vrouwelijk Leiderschap. 

  • Activeren en uitdagen door de juiste vragen te stellen. 

 We hebben niet voor niets TWEE oren en maar EEN mond. Dat betekent dat we meer zouden moeten luisteren dan praten. Dit is bij de meeste mensen andersom.  Met de trainers en de andere deelnemers creëer je een set vragen waar je mee uit de voeten kunt in verschillende situaties.          Vragen  stemmen tot nadenken, prikkelen, genereren ideeën en roepen weer nieuwe vragen op. Daardoor verken je nieuwe perspectieven en dat komt je leiderschap ten goede.

  • Omgaan met lastig gedrag.

In de training ervaar je verschillende reacties op lastig gedrag. We ontleden het lastige gedrag: is iemand gefrustreerd, of wordt het gedrag als instrument ingezet om je naar een bepaalde uitkomst te dwingen? Je leert dit herkennen en krijgt handvatten om hiermee om te gaan.

  • Balanceren tussen afstand en nabijheid.                                                           

Harvard Business Review heeft in een onderzoek vier verschillende paradoxen onderscheiden waar vrouwelijke leiders mee te maken krijgen: 

1 Veeleisend en zorgzaam, 

2 Gezaghebbend maar participatief, 

3 Opkomen voor jezelf en de ander, 

4 Afstand houden en toch benaderbaar zijn.                                                      

Het blijkt voor vrouwelijke leiders een ingewikkelde klus om uit deze paradoxen te komen. In de training leer je, door overleg met je collega’s en de trainers, hiermee om te gaan.

  • Mentale vitaliteit.

Veel professionals hebben te maken met overprikkeling. Het aantal burn-outs is groot. Berekeningen hebben aangetoond dat rond de 15% van de mensen op de arbeidsmarkt kampen met burn-out klachten. Een deel van de problematiek kan zijn dat er teveel (over) spanning is en dat er niet meer goed kan worden ontspannen. Het staat buiten kijf dat leiders onder druk staan. Dat is op zichzelf geen probleem, maar als er te weinig wordt opgeladen, is de kans op burn-out klachten groter.  In de training ontdek je waar jij het van moet hebben als je wilt opladen.

0
0
0
s2sdefault

Zichtbaar vrouwelijk leiderschap.

Herken je dit?

Je hebt een behoorlijk sterke intuïtie en maakt daar ook in je werk regelmatig gebruik van. Hoeveel beslissingen neem je wel niet per dag? Teveel om op te noemen waarschijnlijk. Vaak neem je een groot deel van deze beslissingen intuïtief.

Binnen een paar seconden vel je een oordeel of neem je een besluit. 

Dat heeft echter zo zijn nadelen. Je kunt niet zomaar zeggen: ‘ ik doe dit, omdat ik het gevoel heb dat dat goed is’ Dat is te weinig concreet en in een leidinggevende setting zul je met feiten, argumenten en onderbouwing moeten komen om anderen te overtuigen. Toch is het goed om gebruik te blijven maken van je intuïtie. En om deze te ontwikkelen als je het niet hebt! Er zijn tegenwoordig zelfs wetenschappers, zoals Ap Dijksterhuis en John A. Bargh, die zich bezighouden met onderzoek naar intuïtie.

Het woord intuïtie komt uit het Latijn en betekent letterlijk 'innerlijk zien'. Het is geen bovennatuurlijke gave, maar het vermogen van de hersenen om snel situaties te beoordelen en beslissingen te nemen. Intuïtie kan sneller werken dan het intellect.

Dit zegt Wikipedia over intuïtie:

Intuïtie is er niet vanzelf, maar moet worden gevormd. Anders gezegd: het kan worden opgevat als een vorm van automatische en onbewuste verwerking van informatie die is aangeleerd. Naar dit verschijnsel is vooral in de experimentele psychologie veel onderzoek gedaan. 

Sommige lezers zullen vinden dat intuïtie er juist wel ‘vanzelf’ is, terwijl anderen zich afvragen wat intuïtie precies is en zich hier graag meer bewust van zouden worden. Tijdens dag 3 van de training Vrouwelijk Leiderschap ervaar je wat intuïtie voor jou is en wat er mentaal en fysiek met je gebeurt als je ermee in contact komt. Op deze manier word je meer bewust van je eigen intuïtie. Daarnaast ontdek je hoe je dit verder praktisch kunt maken. Zo ga je van het ongrijpbare, onzichtbare naar een duidelijk en helder punt.

Tijdens dag 3 zijn er meer zaken die wellicht onzichtbaar zijn gebleven en die het verdienen om in het volle licht te komen staan. We worden gevormd door de boodschappen die we in onze jeugd hebben meegekregen. Soms zijn we ons daar bewust van en soms ook niet. Tijdens deze dag kijk je naar de openlijke en verborgen boodschappen die je met je meedraagt als het gaat om macht. Als leidinggevende heb je een zekere macht. Hoe ga je daarmee om, wat zijn je gevoelens bij macht en hoe uit zich dit in je handelen?

Het thema zichtbaarheid zie je in dag 3 ook terug als het gaat om oproepen tot actie en gebruik maken van je stem. Wat vind je van je eigen stem? Je zult ervaren dat je stemgebruik heel anders kan zijn dan je tot nu toe gewend bent. Een kracht van de training is dat je verwonderd bent over wat er allemaal mogelijk is. Je zult veel informatie en theorie krijgen, en net zoveel tijd om zelf te ervaren, te oefenen, bewust te worden en praktisch te maken.

0
0
0
s2sdefault