Skip to main content

Meer Succes in je Werk!

Voor iedereen met terugkerende vragen over werk.

Zoals?
Werkgevers, zzp-ers, werknemers, werkzoekenden, en iedereen die met werkvragen te maken heeft.

In drie avonden zullen we de volgende thema's behandelen:

  • Ben ik in balans op mijn werk? Is er balans tussen geven en nemen?
  • Wat doet hiërarchie met mij? Is hiërarchie belangrijk in/voor mijn werk?
  • Is er verbinding tussen mij en mijn collega's/klanten/werknemers. Is verbinding belangrijk?

Na deze training ben je in staat om andere oplossingsrichtingen in te slaan dan die je tot nu toe gedaan hebt. Je hebt handvatten gekregen om praktisch met je vraag aan de slag te gaan. Je kunt je (intuïtieve) kennis gebruiken om moeilijkheden aan te pakken.

Deze avonden worden gegeven door Else Hendriks, zij is trainer en opsteller en werkt sinds 2006 met het systemisch gedachtengoed van Bert Hellinger en Gunthard Weber. Meer informatie over haar en haar werkwijze is te vinden op mijn website.