Skip to main content

TRAININGEN

Wat voor soort trainingen?
Als trainer verzorg ik trainingen op het gebied van communicatieve vaardigheden, presentatietechnieken, conflicthantering, slech-tnieuwsgesprekken, eerste indruk, teambuilding, solliciteren etcetera.

De trainingen die ik geef zijn het resultaat van maatwerk naar aanleiding van de vraag van een klant, of het zijn trainingen die ik ontwikkeld heb om een niche in de markt op te vullen.

Welke extra's voegt BRON-Verdieping in Ontwikkeling toe?

De belangrijkste drijfveren zijn om datgene te raken wat de deelnemers willen en kunnen leren. Ik ben enthousiast en geloof erin dat dat inspirerend kan zijn voor mensen om nieuwe dingen te leren. Authenticiteit en transparantie zijn zaken die ik belangrijk vind. Ik ga dus voorbij aan het leren van een trucje. Eigenheid is cruciaal.
In trainingen maak ik gebruik van mijn expertise in improvisatie en systemisch ( opstellingen) werk en ga uit van ervarend leren. Door mijn jarenlange ervaring voor de klas en later als trainer ben ik uitstekend in staat om de individuele leerdoelen ook voor de hele groep aantrekkelijk en leerzaam te maken. Groepsdynamica en het inzicht hierin speelt daarbij ook een rol. Ik heb me daarnaast ook geschoold in het therapeutisch werk, en sluit daardoor aan bij de dieper liggende drijfveren en mogelijkheden. Het komt regelmatig voor de deelnemers uit training van BRON-Verdieping in Ontwikkeling een aantal 1 op 1 sessies afspreken.

Ik krijg mensen in beweging, er komt energie in de tent en ik hou goed in de gaten wat er daadwerkelijk aan de hand is.

Mijn passie ligt in het geven van trainingen die te maken hebben met het naar boven halen van de authenticiteit van mensen. Ik vind het belangrijk dat mensen zowel hun kwetsbare als hun energieke, spontane kanten kunnen laten zien in een training. Ik ben helder en scherp in het geven van feedback, met respect voor de cursist en zijn leerproces.

Tijdens de training zal de deelnemer ervaren dat:

  • Ik zorg dat het doel van de training mij vanaf het begin duidelijk is en dat doel is leidend.
  • De stof duidelijk en enthousiast wordt overgebracht. De kans dat de deelnemers met plezier deelnemen wordt daardoor groot.
  • De 'eigenheid' behouden blijft, authenticiteit in nieuw gedrag is voor mij belangrijk.
  • Iedere cursist datgene leert wat binnen zijn of haar vermogen ligt.
  • Ik met respect omga met de grenzen van de deelnemers.
  • Bewustwording een belangrijk thema is in trainingen.
  • Na een training beseft een deelnemer wat er nog meer mogelijk is dan de tot dan toe bewandelde paden.

BRON-Verdieping in Ontwikkeling heeft een groot netwerk met uitstekende trainers en acteurs, en is daardoor ook voor grotere klussen goed inzetbaar.

Geïnteresseerd? Neem contact met me op.