Skip to main content

Beïnvloeden zonder macht

Soms wilt u wel dingen veranderen, maar u heeft er de formele macht niet voor. Of, aan de andere kant, u heeft het idee dat uw medewerkers weinig eigen verantwoordelijkheid nemen en alles bij de leidinggevende neerleggen. Als dat het geval is, kunt u denken aan deze training.

In deze training leert u verschillende manieren van invloed uitoefenen. Daarnaast leert uhet verschil te zien tussen wat u wel en niet kunt veranderen, en uw eigen verantwoordelijkheid te nemen. In de training wordt gekeken welke vormen van beïnvloeden er zijn, en er wordt via maatwerk gekeken hoe elke individuele deelnemer zich die vormen eigen kan maken. Ook onderzoeken we wanneer het nuttig is om te beïnvloeden en wanneer niet.