Skip to main content

Meer Succes In Je Werk

In deze training zullen we systemisch kijken naar zaken die beter kunnen in uw persoonlijke werksituatie.

Systemisch werken en organisatie-opstellingen komen uit de stal van Familie-Opstellingen. Een methode om zonder psychologiseren aan te sluiten bij een groter veld van weten. Dit betekent dat elk systeem, of het nu klein of groot is, afhankelijk is van elkaar steeds beïnvloedende elementen. Als het idee ontstaat dat er herhaaldelijk iets mis gaat ( een bepaald doel wordt niet bereikt, er is al langere tijd onvrede, mensen komen niet tot hun recht), dan legt een organisatie opstelling de verstoringen bloot en biedt daardoor inzicht in een ( heel andere) oplossingsrichting.

Tijdens deze training leert u meer over de dynamiek van het systeem waar u deel van uitmaakt. U leert successen te boeken, waar u daarvoor geen mogelijkheden toe had