Skip to main content

Trainingsacteren

Een trainingsacteur werkt in (bedrijfs-) trainingen en zet gedrag neer dat de cursist in de praktijk tegenkomt. Ik spreek liever niet van rollenspelen, omdat de cursist daarbij vaak het gevoel krijgt te moeten toneelspelen. Niets is echter minder waar! De cursist kan gedrag oefenen in een veilige setting met mij als gesprekspartner. Ik spreek daarom liever van simulatie. Vergelijk het met een piloot die in een flightsimulator nieuw gedrag oefent. Zo oefent ook de deelnemer met mij. Een belangrijk deel van mijn werk is het geven van feedback aan de cursist. Het doel is dat de cursist aan den lijve ervaart wat er gebeurt in de communicatie tussen hem of haar en de ander. Voor mij is het belangrijk dat de cursist centraal staat.

Na het volgen van een toneelopleiding naast haar werk als docent, werk ik sinds 1999 als trainingsacteur. Ik ben hierdoor in staat inzicht te hebben in het didaktisch doel en zet tevens een simulatie geloofwaardig neer.

Ik stel mij ten doel om goed aan te sluiten bij de trainer en bij de cursisten. Daarom zorg ik dat ik ruim van te voren aanwezig ben bij een opdracht en zonodig stem ik van tevoren telefonisch af met de trainer. Ik heb veel werkvormen en methoden in mijn rugzak, waar de deelnemers gebruik van zouden kunnen maken. Bijvoorbeeld energizers, communicatie oefeningen, modellen. Zodoende kan ik meedenken met de invulling van de training. Ook dit wordt in een voorgesprek afgestemd. Tijdens een rollenspel zal de cursist ervaren dat:

  • Het rollenspel goed aansluit bij de praktijk van de cursist.
  • Het uitvragen van de situatie een goede balans heeft tussen snelheid en grondigheid.
  • Ik als acteur kennis heb van de modellen waar in de training gebruik van wordt gemaakt.
  • 'Goed' gedrag in het rollenspel beloond wordt.
  • Ik feedback geef, zowel in het rollenspel als daarbuiten. En zowel vanuit de rol als vanuit mijzelf.
  • Ik de doelstellingen van de cursisten helder heb, zodat de deelnemer echt kan werken aan zijn of haar leerpunt.
  • Het gesprek realistisch wordt neergezet.
  • Er gebruik gemaakt wordt van humor en enthousiasme.
  • Ik een veilige situatie creëer en daarmee de cursist op zijn gemak stel.

Geïnteresseerd? Neem contact met me op.